PRIVATE MARKETING CONSULTING

Riziko

UPOZORNENIE O VYSOKO RIZIKOVÝCH INVESTÍCIÁCH: Pákové obchodovanie s devízovými zmluvami, zmluvami na rozdiel (CFD - Contract for difference) alebo inými mimoburzovými produktami nesie vysokú mieru rizika a nemusí byť vhodné pre každého.Pred obchodovaním sa dôrazne odporúča, aby ste si prečítali a uistili sa, že rozumiete príslušným informáciám o rizikách a upozorneniach tu: Vyhlásenie o odhaľovaní rizík. Existuje značné riziko, že môžete stratiť všetky svoje počiatočné investície. Odporúčame, aby ste zvážili, či je obchodovanie s pákovými produktami vhodné pre vás vzhľadom na vaše osobné okolnosti. Odporúčame, aby ste hľadali nezávislé finančné poradenstvo a uistili sa, že ste plne porozumeli všetkým rizikám pred obchodovaním. Obchodovanie prostredníctvom online platformy prináša ďalšie riziká.


Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 81,30% účtov neprofesionálnych investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.


Zásady ochrany osobných údajov


Všeobecno obchodné podmienky


Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR.