PRIVATE MARKETING CONSULTING

Regulácie

TRADE CAPITAL MARKETS LTD

Trade Capital Markets Ltd je kyperský obchodník s cennými papiermi, ktorý je licencovaný a regulovaný Kyperskou komisiou pre cenné papiere a trhy (Cyprus Securities and Exchange Commission, číslo licencie 227/14. „CySEC“) a registrovaný v národnej banke Slovenska pre poskytovanie investičných služieb.
Trade Capital Markets Ltd. dodržuje prísne regulačné požiadavky,ich cieľom je zaistiť transparentnosť a ochranu všetkých klientov spoločnosti.

CYSEC

Kyperská komisia pre cenné papiere a trhy (CySEC) je dohľadovým a regulatórnym orgánom vo vzťahu k obchodníkom s cennými papiermi na Kypre a je členom Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (European Securities and Market Authority, ESMA). Spoločnosti Tradecapital Markets Ltd bola udelená licencia v súľade s kyperským zákonom o investičních službách a činnostiach a o regulovaných trhoch z roku 2007. Tento zákon je harmonizovaný s požiadavkami Smernice Európského parlamentu a Rady o trhoch finančních nástrojov (MiFID). Spoločnosť Tradecapital Markets Ltd postupuje pri poskytovaní služieb v súlade s týmito právnymi predpismi tak, aby byla zaištená vysoká úroveň ochrany investorov.

ESMA

Cieľom Europského orgánu pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“) je zvýšiť ochranu investorov a posilniť stabilitu a efektívne fungovanie finančních trhov v Európskej únii. Tieto ciele dosahuje ESMA ako nezávislá inštitúcia prostredníctvom vytvárania jednotných pravidieľ pre európské finančné trhy a zaišťovanie ich konzistentnú aplikáciu a dohľadu naprieč EU. ESMA sa podieľa na dohľade nad spoločnosťami poskytujúcími finančné služby s paneurópskym rozsahom prostredníctvom priameho dohľadu alebo aktívnou koordináciou národnej dohľadovej činnosti.

MIFID

MiFID je erópskym legislatívnym činom, který harmonizuje reguláciu investičních služieb naprieč 30 členskými štátmy Europského hospodárskeho priestoru (EHP). Medzi hlavné cíle MiFID patrí rozvoj hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľov v oblasti európskych investičních služieb. Spoločnosť Trade Capital Markets v súlade s MiFID využila svoje oprávnenie notifikácie poskytovania investičních služieb v takmer všetkých státoch EHP a je registrovaná příslušnými národními regulátormy v týchto štátoch, v ktorých poskytuje svoje služby.