PRIVATE MARKETING CONSULTING

Regulácie

Trade Capital Markets (TCM) Ttd.

Trade Capital Markets (TCM) Ttd  je cyperská investičná spoločnosť s cennými papiermi, ktorá je licencovaná a regulovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere a trhy (Cyprus Securities and Exchange Commission, číslo licencie 227/14. „CySEC“) a registrovaný v národnej banke Slovenska pre poskytovanie investičných služieb.
Trade Capital Markets (TCM) Ttd dodržuje prísne regulačné požiadavky,ich cieľom je zaistiť transparentnosť a ochranu všetkých klientov spoločnosti. Regulačný balík na stiahnutie je tu.

CYSEC

Cyperská komisia pre cenné papiere a trhy (CySEC) je dohľadovým a regulatórnym orgánom vo vzťahu k obchodníkom s cennými papiermi na Kypre a je členom Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (European Securities and Market Authority, ESMA). Spoločnosti Trade Capital Markets (TCM) Ltd bola udelená licencia v súľade s kyperským zákonom o investičních službách a činnostiach a o regulovaných trhoch z roku 2007. Tento zákon je harmonizovaný s požiadavkami Smernice Európského parlamentu a Rady o trhoch finančních nástrojov (MiFID). Spoločnosť Trade Capital Markets (TCM) Ltd postupuje pri poskytovaní služieb v súlade s týmito právnymi predpismi tak, aby byla zaištená vysoká úroveň ochrany investorov.

ESMA

Cieľom Europského orgánu pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“) je zvýšiť ochranu investorov a posilniť stabilitu a efektívne fungovanie finančních trhov v Európskej únii. Tieto ciele dosahuje ESMA ako nezávislá inštitúcia prostredníctvom vytvárania jednotných pravidieľ pre európské finančné trhy a zaišťovanie ich konzistentnú aplikáciu a dohľadu naprieč EU. ESMA sa podieľa na dohľade nad spoločnosťami poskytujúcími finančné služby s paneurópskym rozsahom prostredníctvom priameho dohľadu alebo aktívnou koordináciou národnej dohľadovej činnosti.

MIFID

MiFID je európskym legislatívnym činom, který harmonizuje reguláciu investičních služieb naprieč 30 členskými štátmy Europského hospodárskeho priestoru (EHP). Medzi hlavné cíle MiFID patrí rozvoj hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľov v oblasti európskych investičních služieb. Spoločnosť Trade Capital Markets (TCM) Ltd v súlade s MiFID využila svoje oprávnenie notifikácie poskytovania investičních služieb v takmer všetkých státoch EHP a je registrovaná příslušnými národními regulátormy v týchto štátoch, v ktorých poskytuje svoje služby.


Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 81,30% účtov neprofesionálnych investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR.